2023.11.06 - Project Smart Dock genomineerd voor ''Lieven de Key 2023'' Award!

Het voormalige Fluor-terrein is herontwikkeld tot de groene stadsbuurt Elements. Als onderdeel van deze Stad tussen de bomen, is Smart Dock een mobiliteitshub die ruimte creëert voor de autoluwe en groene leefomgeving. Door onder meer een werkcafé, servicepunt, deelmobiliteitsoplossingen en standaard parkeervoorzieningen te combineren wordt hier wijkgebonden ontmoeting gestimuleerd.

Smart Dock is modulair en demontabel en kan in de toekomst makkelijk aangepast of herontwikkeld worden. Smart Dock is bijna geheel circulair opgebouwd en heeft een open structuur met houten lamellen, een groene gevel en een groen dak waardoor Smart Dock een comfortabel en veilig middelpunt van deze rustige nieuwe wijk zal worden.

Volg de link voor meer informatie over het project:

https://spraakmakendhaarlem.nl/project/smart-dock-amerikaweg/