2013

Asona Benelux

Arnhem, NL

Locatie: Uithoorn, Nederland
Fase: Voltooid
Functie: Industrieel
Programma: Pakhuis en kantoren
Jaar opdracht: 2010
Bouwjaar: 2012 - 2013
Projectteam: Patrick Koschuch, Joost Baks, Remi Versteeg, Rui Duarte
Opdrachtgever: Asona Benelux B.V.
©ILA