2021

Skinny Houses

Hoe te verdichten met behoud van de exclusiviteit van het hebben van een eigen voordeur aan de straat? Door, heel eenvoudig, de traditionele beukmaat van een standaard Nederlandse grondgebonden woning van 5,4 te versmallen naar 4 meter. Door deze smallere footprint ontstaan per woning meer vloeren tot wel acht a negen lagen, waardoor de mogelijkheid ontstaat tot het stapelen van huishoudens in een woning: de meergezinswoning. Een kantoor in de stad op de begane grond met daarboven een prachtige eengezinswoning met groene buitenruimtes en terrassen met daarboven een mantelzorgwoning waardoor opa en oma dicht bij de familie kunnen blijven wonen? Dit is mogelijk in een Skinny House.

Een compact woonhuis voor meerdere huishoudens over meerdere verdiepingen, prettig om in te wonen door het slimme
ruimtegebruik en een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit. Buitenruimte worden, mede i.v.m. het gebrek aan privacy bij deze dichtheid in de achtertuin, verplaatst naar het daklandschap. We beperken ons hier niet tot een groen dek, maar maken een driedimensionale wereld waar sociale verbinding en natuurinclusiviteit centraal Het dek wordt een tuin met groene pergola’s en maximaal groen waarbij irrigatie plaats vindt door het op de retentiedaken opgevangen regenwater. Via geïntegreerde plantenbakken in de balkons en in de
margestroken op straatniveau kruipen de planten via de gevels en pergola’s omhoog. Zo ontstaat een integraal werkend
natuurinclusief ecosysteem met een diversiteit aan goede buitenplekken voor mens, plant en dier, in elk seizoen en op elk moment.

Het Skinny Houses biedt daarnaast ook kansen op het gebied van duurzaamheid, namelijk door efficiënt om te gaan met ruimte, energie en materiaal. We bouwen de Skinny Houses op met prefab units bestaande uit hernieuwbare materialen die geschakeld kunnen worden waardoor het mogelijk blijft de woningen in de toekomst aan te passen in volume en in functie. We maken efficiënte en compacte woningen die licht zijn door overbodige materialen en onderdelen te elimineren. Minder massief bouwen betekent niet alleen minder energiebehoefte en milieubelasting door minder gewicht, maar ook efficiënter materiaaltransport en een efficiëntere
fundering en draagconstructie.

Skinny House 120-140m2

Leven in de drukke stad heeft meerdere uitdagingen. Zoals het creëren van een veilige en comfortabele leefomgeving met voldoende privacy en veilige speelruimtes voor de kinderen. In een Skinny House leven verschillende generaties van de familie samen. Dit is de sterke kern van het smalle en diepe meergezinshuis.

Skinny House XXL 210m2

De meergezinswoning voor verschillende generaties heeft diverse voordelen. De huishoudens wonen samen, maar hebben ieder een eigen private binnen- en buitenzone.
De familie kan elkaar op meerdere manieren helpen. Het Skinny Huis is een plek waar iedereen samenkomt voor sociale activiteiten, en een plek waar zorg verleend kan worden aan ouder wordende ouders.

Tower House 70m2

In het Tower House, de topetage, kan een stel jonge professionals wonen, maar net zo goed een plek zijn voor opa en oma. In het Skinny House komt, naast het trappenhuis, namelijk ook standaard een lift.

Vanaf de topetage, acht of negen hoog, is er een prachtig uitzicht over de stad en de omgeving. De groene collectieve daktuin is binnen handbereik.

De Skinny Houses worden duurzaam gebouwd. Er wordt efficiënt omgegaan met ruimte, energie en
materialen. De woningen worden opgebouwd uit losmaakbare prefabelementen, die hernieuwbaar
zijn en het mogelijk maken de woningen aan te passen aan toekomstige functies en volumes.


Programma: wonen, werken, facilities
Projectteam: Maikel Super, Maurizio Brambilla, Max Brummer
Opdrachtgever: VanWonen
Status: Conceptontwikkeling
Visualisaties: Vivid Vision