2021

Sluisbuurt Next Level

Amsterdam, NL

‘Laten we slim en duurzaam bouwen en wonen tot een volgend niveau tillen.’

Next Level in de Sluisbuurt is een nieuwe stap in het integraal bijeenbrengen van wonen, werken, recreëren, winkelen, ontspannen, ontmoeten, ondernemen en duurzaamheid. Onze ambitie is gezond, stedelijk leven in al zijn facetten naar binnen halen. Een nieuwe vorm van wonen en werken. Waarbij vergaande differentiatie en gedeelde ruimtes zijn geïntegreerd met weelderig groen. Een groen lint dat zich door het hele gebouw slingert en uitnodigt tot bewegen, gezond eten en vitaal leven.

Next Level is meer dan een gebouw, een stad in een gebouw.

Verticale stad

Next Level biedt een multifunctioneel programma door het hele gebouw, waarmee we een levendige omgeving creëren op alle niveaus. Met woningen, woonwerkwoningen, co-workingspaces, een markthal als bijzondere supermarkt, daktuinen en atria met verschillende landschappen, gedeelde ruimtes voor sport en samen zijn, en een mobiliteitsservice. Alle functies zijn via de markthal, de atria en brede, open trappen met elkaar verbonden. Een zichtbaar verticale stad.

De toren oogt slank en krijgt een verticale verschijningsvorm door de introductie van het atrium, een buitenruimte in de torens. De draaiing van het atrium zorgt voor meerdere atria en alzijdigheid, vanuit het gebouw naar de stad en vice versa. Door deze draaiing en de onderscheidende en expressieve vormgeving zijn de atria duidelijk herkenbaar, van veraf en van dichtbij en van alle zijden. Ook ontstaat hierdoor een gelaagdheid van plint, tussenlaag en top, met een oriëntatie op de straat, de buurt en de stad.

Een gebouw dat er altijd al leek te staan

In de Sluisbuurt is het pionieren. Een nieuwe, ongebruikte vlakte waarvoor de gemeente hoge ambities heeft vastgesteld. Het waterplein is de centrale plek in de buurt. Hier komen vier hoofdroutes bij elkaar. Vanaf dit drukke, publieke plein manifesteert Next Level zich als één uitnodigend, samenhangend geheel. Een gebouw met een sterke, eigen identiteit. Stoer, en toch elegant. Stedelijk, en toch groen. Robuust, en toch vriendelijk en uitnodigend. Een gebouw dat er altijd al leek te staan. En toch nog minstens 100 jaar meegaat. Meebewegend in de tijd en daardoor tijdloos. Een herkenbaar gebouw voor deze specifieke locatie, dat zowel de skyline verrijkt als het leven op straat.

Een samenhangend, stedelijk ensemble

Het krachtige volume toont een samenspel van onderdelen die nauw verbonden zijn. De expressie van het gebouw wordt bepaald door de stapeling van volumes, de karakteristieke gevels en het consequente gebruik van een ingetogen palet aan materialen. Het grote volume wordt optimaal genuanceerd door de opdeling in verschillende bouwvolumes of korrels die aansluiten op de verschillende zijden. Deze volumes laten zich lezen als onderbouw, tussenlaag en toren, maar vormen een eenheid doordat de volumes familie zijn van elkaar. Samenhang ontstaat door de verticale geleding en doordat de gevelprincipes grote overeenkomsten en subtiele verschillen hebben. De duidelijk verticale gevelstructuur met sterk aangezette hoeken vergroot de leesbaarheid van de volumes en zorgt voor een rijke gelaagdheid. En voor ritme in de gevel: een strakke gevel van kolommen en balken met verschillende neggedieptes, bestaande uit circulaire keramische tegels voor de plint en gepolijst architectonisch biobeton voor de toren, met warme houten invullingen. Een spannend samenspel in de constructie.

Wij zetten niet gewoon een gebouw neer, we bouwen een microstad in een gebouw. De architectuur, het vele groen, de duurzame keuzes … alles leidt naar een gebouw waar je elkaar tegenkomt als op straat. Waar je geniet van bloemen als in het parkje om de hoek. Waar je je rondjes rent als bij je sportclub. Waar je samen koffie drinkt als in het buurtcafé. Waar je samen werkt als in een bedrijfsverzamelgebouw. En waar je woont. Next Level is een verticale buurtgemeenschap, waar alles in verbinding is.

De samenhang tussen de programma’s komt organisch tot stand door de keuzes die we maken. De geleding leidt tot veel verschillende, bijzondere binnen- en buitenruimtes, de speelse getraptheid maakt diverse lagen makkelijk bereikbaar en stimuleert beweging. Het groene lint biedt frisse lucht en faciliteert een gezonde leefstijl. De vele ontmoetingsplekken, sociaal en zakelijk, maken de verbinding tussen mensen mogelijk. Mensen zijn letterlijk in beweging, trappen lopen, hardlopen, tuinieren. Maar ook figuurlijk: ze leren nieuwe mensen kennen, doen nieuwe kennis op, maken makkelijker gezonde voedingskeuzes, gaan nieuwe samenwerkingsverbanden aan. In Next Level is alles in beweging.

Next Level biedt woonruimte aan veel verschillende mensen. Starters die hun eerste stap op de woningmarkt zetten, alleenstaanden, stellen, kleine gezinnen, grote gezinnen, mensen die thuis werken of een praktijk of atelier aan huis willen, vrienden die willen samen wonen, van jong tot oud. Next Level biedt die woonruimte voor al deze smaken. Met in de onderbouw wonen aan het groene dakpark in een leuke, compacte studio of in een mooi appartement. Je stapt je deur uit zo in een frisse, groene wereld.
We kunnen veel verschillende woningtypologieën maken doordat we volgens het Open Bouwen-principe bouwen. Drager en inbouwsystemen zijn van elkaar losgekoppeld en inbouwwanden en gevels zijn losmaakbaar. Daardoor zijn flexibele plattegronden mogelijk. En daardoor kunnen we veel woonvormen maken voor een gezonde, gemêleerde, heterogene community met mensen van
alle leeftijden in alle levensfasen.


Locatie: Amsterdam, Nederland
Fase: Tender
Functie: Wonen / Multi
Programma: Koop appartement, horeca en kantoren
BVO: 18,165 m2
Jaar: 2021
Projectteam: Maikel Super, Veronica Della Ventura, Danai Tamiolaki, Yvonne Yuen Tsz Wai
Constructeur adviseur: Arup
Landschaps architect: Makers of Sustainable spaces
Conceptontwikkelaar: Tenderboost
Visualisaties: Beauty & the bit