2023

Smaakmaker

Amsterdam, NL

De Smaakmakers betreft een innovatief mixed-use gebouw, centraal gelegen in het hart van Overamstel. Het legt de nadruk op een betekenisvolle plek met een krachtige eigen identiteit, die voortbouwt op de intrinsieke kwaliteiten en eigenschappen van de locatie zelf. Een aanjager voor vernieuwende architectuur met driekwart hergebruikte en hernieuwbare materialen en een innovatieve printtechniek voor de winkelfaçades. Als smaakmaker voor de gezonde stad, met een aantrekkelijke, biodiverse binnentuin, waar bewoners hun eigen kruiden en vruchten plukken. En als aanjager voor innovatieve energieconcepten met energiekassen op het dak en hergebruik van warmte uit de supermarkt.

Stedelijke plek

Het ensemble bestaat uit 120 verschillende appartementen, detailhandel, een Hoogvliet supermarkt en werkruimten. Door deze veelzijdige en rijkgeschakeerde programmering zal een sterk stedelijke plek ontstaan waar mensen worden uitgenodigd om te verblijven, ontmoeting wordt gestimuleerd en mensen de ervaring wordt geboden dat ze er samen zijn en in elkaars gezelschap verkeren. Het ontwerp omvat een gelaagde natuurbeleving op verschillende niveaus, van het ecosysteem in de binnentuin tot het groen dat langs de gevels omhoog klimt.

Het gebouw biedt mensen allerlei manieren elkaar te treffen en er gemeenschappelijk gebruik van te maken. Het gebouw verrijkt het leven op straat en draagt daarmee bij aan een verbeterde leefbaarheid en sociale cohesie.

Industriële ornamentiek

De kracht van de Smaakmakers ligt in haar diversiteit, bestaande uit vijf aansprekende circulaire karakters met een sterk eigen identiteit voortbordurende op het industriële verleden van de plek. Een variatie van vijf diverse gebouwen met elk hun eigen aansprekende karakter, woontypologie, ontsluiting, architectuur en materialiteit. De blokken zijn verschillend qua sfeer door het gebruik van onderscheidende steenachtige materialen. Tegelijkertijd is er eenheid en samenhang door het hoofdthema: industriële ornamentiek. De industriële ornamentiek, de aardse, stenige materialen en een fris palet van kleuren zijn de verbindende elementen.

Showcase circulariteit

Het gebouw is ontworpen met een integrale benadering van duurzaamheid, zowel op het gebied van materialen als architectuur. De Smaakmaker wordt voor 74% opgebouwd uit hergebruikte en hernieuwbare materialen. Zo bestaat bijvoorbeeld de hoofddraagconstructie uit kolommen en balken van beton met 50% puingranulaat en passen we hergebruikte kanaalplaatvloeren toe. Met de toepassingen behalen we een MPG van 0.263 /m2 BVO/jaar. We kiezen daarnaast voor low-tech oplossingen die slim inspelen op oriëntatie en bezonning. Zoals overstekken op het zuiden als passieve zonwering. Stedenbouwkundig trapt het gebouw aan de zuidkant af, zodat er meer daglicht in de woningen valt en de zon in de binnentuin schijnt.

Vakmanschap 2.0

De winkelplint van De Smaakmakers toont eigentijds vakmanschap in een Amsterdamse School-stijl 2.0. We introduceren een hedendaagse, innovatieve ornamentiek in de kaders van de winkelpuien met 3D-geprinte keramische tegels en 3D-gefreesde houten panelen, beide van hergebruikt materiaal. De winkelpui heeft diverse dakvormen, herkenbaar als het industriële gezicht van het Kauwgomballenkwartier. De bijzondere vormgeving heeft aantrekkingskracht en zorgt voor verwondering en functioneert als opmaat voor de verdere invulling en ontwerp van de toekomstige winkelstraat. Kortom, De Smaakmaker is een aantrekkelijke plek die duurzaam is en met een grote sociale betrokkenheid tussen de bewoners, waar wonen, werken, winkelen en ontmoeten samenkomen in een uitnodigende en groene omgeving.


Locatie: Amsterdam, Nederland
Fase: Tender 2e fase, 2e prijs
Functie: Wonen / Multi
Programma: Vrije en middensector appartement, commercieel ruimte en parkeren
Jaar: 2023
Architecten: Koschuch Architects & Studio Rap
Koschuch Architects projectteam: Maikel Super, Maurizio Brambilla, Teun Veelers
Ontwikkelaar: Hoogvliet Beheer, Everglow Real Estate
Winkelprogramma: SWECO
Constructeur adviseur: ABT
Energieconcept en materiaalgebruik: DGMR, Lagemaat
Technisch advies: BBN
Binnentuin: Makers of Sustainable Spaces, Koninklijk Ginkel Groep
Conceptontwikkelaar: Tenderboost
Visualisaties: Proloog