2016

Spinoza Hotel

Amsterdam, NL

Het nieuwe Hyatt Regency hotel is een semi-publiek gebouw van 17.000 m2 met 211 kamers op de locatie van het voormalig Emma Kinderziekenhuis aan de Sarphatistraat. Het nieuwe gebouw bevat alle voorzieningen die verwacht mogen worden van een internationaal vijfsterrenhotel zoals een conferentiecentrum, bars, een restaurant met groene terrassen, toegankelijke spa/fitness voorzieningen en een ondergrondse parkeergarage.

De belangrijkste uitdaging bij het vormgeven van het nieuwe hotel was het vinden van een idioom dat recht doet aan de historie en gelaagdheid van deze complexe locatie. In architectonische zin wordt dit bereikt door de drie historische gevels te behouden en ieder op een eigenzinnige manier te transformeren en op te nemen in de nieuwe structuur van het hotel. In stedenbouwkundig opzicht zorgt de maat en schaal van deze bebouwing voor de aansluiting met de kleine korrel van de omgeving. De nieuwbouw van het hotel vormt de overgang van deze kleine korrel naar de grotere schaal door qua bouwmassa, gevelindeling en materiaal te refereren aan de grootschalige, solitaire kazernegebouwen verderop in de Sarphatistraat.

Het nieuwe Regency hotel zal daarmee verworden tot een elegante samenvoeging van nieuwe en hergebruikte gebouwen, van grote en kleine schaal die zich tezamen als een vanzelfsprekend ensemble gaat manifesteren in de gelaagde binnenstad van Amsterdam.

Het gebouw heeft een BREEAM excellent certificaat toegekend gekregen en mag zichzelf prijzen als het meest duurzame hotel van Nederland.


Locatie: Amsterdam, Nederland
Fase: Voltooid
Functie: Hospitality
Programma: 5 star hotel, horeca
BVO: 17,000m2
Jaar opdracht: 2013
Bouwjaar: 2014 - 2016
Projectteam: Jordy Herfst, Benjamin Filbey, Hesh Fekry, Klaas Reinder Sluijs, Rene Bos
Opdrachtgever: Aedes, UBM & Hyatt Regency
Aannemer: Hurks Bouw
Constructeur: Van Rossum B.V.
Duurzaamheid adviseur: Build2Live (The Hague)
Interieurontwerpt: Concrete (Amsterdam) + Jestico+Whiles (London)

Foto's: Bart van Hoek

©Van Dongen- Koschuch