2021

Urban Village

Hoe de kwaliteiten van een stad en het dorp te verenigen? Hoe de stedelijke dichtheid van 200 wo/ha ter verenigen met een dorps karakter die bestaat uit een eigen tuintje, voordeur op maaiveld, kleinschaligheid en ons kent ons?
Letterlijk door een stapeling van dorpjes, een dorp op een dorp… op een dorp: een bergje dorpen dus. Het dak wordt een tweede, derde of vierde maaiveld die op een vanzelfsprekende en ontspannen wijze met elkaar verbonden wordt.

De bewoners hebben hun eigen voordeur aan deze maaivelden door de woningen letterlijk te stapelen. De auto wordt voor de woning vandaan gehaald en ondergebracht in een mobiliteitshub met belangrijke stedelijke functies in de plint en op de verschillende daken. De ichtheid wordt hiermee meer stedelijk, zonder aan de kwaliteiten van de grondgebonden woningen te tornen.

Een verscheidenheid aan woningtypologieën ontstaat door op verschillende hoogtes entrees te realiseren. Hiermee wordt de hoogte van de Skinny Houses maximaal uitgenut en ingezet als onderscheidende kwaliteit.

Collectiviteit wordt georganiseerd in hoven binnen de bouwblokken, uiteraard op de verschillende niveaus. Hierdoor ken je je buren en ontstaat een sterk buurtgevoel.

Centraal in de wijk ligt de Tiny Forrest, dit is het stedelijke plein waaraan alle bouwblokken grenzen en de verbinding kan worden gezocht met de directe context. Naast een stapeling van maaivelden en programma’s zit de stapeling van het landschap integraal verweven in het plan.

In plaats van het typische Hollandse woonhuis met kap die het regenwater zo snel mogelijk moet afvoeren naar het riool is er gekozen voor platte aken die het regenwater juist vasthouden en waarop diverse flora en fauna een plek kunnen krijgen. Door deze sterke verweving van stad en landschap ervaar je niet meer op welk maaiveld je jezelf nu eigenlijk bevindt. Door daarbij een zo groot mogelijke diversiteit aan planten, bodemcondities, schaduw, zon en temperatuur te creëren vinden de verschillende doelsoorten straks een geschikte verblijfsplek in en op het gebouw: een echte Biotoop geïnspireerd op de Babylonische tuinen.

De Urban Village levert daarmee een bijdrage aan de natuurinclusieve- en klimaatadaptieve stad en is te zien als een belangrijke machine die allerlei stromen benut en de verblijfskwaliteit voor de grote en kleine bewoners zo aangenaam mogelijk maakt.


Programma: wonen, werken, facilities
Projectteam: Maikel Super, Rui Duarte, Maurizio Brambilla
Area: 1ha aprox.
Opdrachtgever: VanWonen
Status: Conceptontwikkeling
Landschaps architect: Buro Harro
Visualisaties: Vivid Vision