2021

Woontoren Haarlem Schalkwijk

Schalkwijk, NL

Schalkwijk is met 35.000 inwoners de grootste stadsdeel van Haarlem. Ten Zuidwesten van het deelgebied Schalkwijk-midden is het plot van Dalpha-Nardinc gesitueerd. Het zal met een hoogte van zo'n 75m de hoogste ontwikkeling zijn van het nieuwe deelgebied Europaweg. Het plot staat als een los object in de publieke ruimte en markeert de beëindiging van het deelgebied.

Deze alzijdige losstaande woontoren bevat circa 220 woningen variërend tussen de 40 en 80 m2 en heeft een ondergrondse parkeervoorziening voor circa 74 autos. Naast een ruim commerciëel programma in de plint is er een royale entreehal en een inpandige voorziening voor fietsparkeren.

Het gebouw kent een spiegelsymmetrische opzet waarbij gestreefd wordt naar een alzijdige benadering van de architectuur. De spiegelsymmetrie vraagt om een rustige en regelmatige behandeling van
gevel. Middels een regelmatige, evenredige gevelordening beogen wij deze alzijdigheid te bewerkstelligen en krijgt de massa een heldere en rationele structuur. Grotendeels dichte / blinde wanden worden zoveel
mogelijk voorkomen. Door buitenruimtes op te nemen in de trapsgwijze ordening zal het gebouw naar boven ranker worden en zich trapsgewijs geleden.
Als gevelmaterialen denken we aan ofwel prefab betonelementen, ofwel een combinatie van metselwerk en beton elementen of het gebouw compleet in metselwerk uit te voeren. De plint nuanceert zich in tint en materiaal. De buitenruimtes zijn deel van de gevelritmiek en dus deel van de architectuur.
De toren kent een klassieke opbouw van plint midden en kroon en zal trapsgewijs naar boven ranker worden. Als beeinding maken we een verhoogde laatste verdiepingsvloer en trekken we gevelpenanten
door en krijgt het gebouw een fatsoenlijke kroon.


Locatie: Haarlem, Nederland
Fase: Technisch Ontwerp
Functie: Wonen met Commerciele plint
Programma: 219 huurwoningen
BVO: 20.000m2
Jaar opdracht: 2019
Projectteam: Casper de Heer, Danai Tamiolaki
Opdrachtgever: Dalpha
Constructeur: Pieters bouwtechniek
Visualisaties: Wax