2021

Back Alley Houses

De typische Vinex-verkaveling van woningen met bergingen en het achterpad, met een bedroevende ruimtelijke kwaliteit, wordt getransformeerd naar een levendig woon-,
werk- en verblijfsmilieu waar ruimte is voor een veelheid aan functies en een nieuwe betekenis wordt gegeven aan het achterpad. Namelijk als verbinder die zorgt voor het
samenbrengen van bewoners en daarmee de ruggengraat vormt van de community.

Door de bergingen in de achtertuinen te transformeren naar een volwaardig programma zoals een werkhuis, een tuinstudio, een kangaroe woning, een atelier of een plek waar de studerende zoon of dochter kan gaan wonen ontstaat een zogenaamde meergezinskavel. De ‘achterhuizen’ kunnen gefinancierd worden als onderdeel van de reguliere hypotheek voor het ‘voorhuis’ en de tussentuin verwordt tot collectieve patio en verbinder tussen de twee huizen.

Het concept is geïnspireerd op de London Mews waar informaliteit en een bepaalde ontspannenheid belangrijke karaktereigenschappen zijn. In dit project is het belangrijkste uitgangspunt geweest deze kwaliteiten te versterken, en juist niet alles van te voren te willen ontwerpen en/of vastleggen.
Als robuuste basis ontwerpen we daarom een bakstenen plint waarop door de verschillende bewoners op verscheidende wijzen en met verschillende budgetten en snelheden aangehaakt kan worden met houten opbouwen, pergola’s en terrassen. De bakstenen plint vormt de basis en zorgt voor samenhang, continuïteit en eenheid in beeld.

Compact, flexibel en modulair: minder energie, minder materiaal, minder ruimte.

De drie dimensionale houten optop wereld zorgt voor variëteit en zorgt ervoor dat de Back Alley organisch kan groeien naargelang de behoeftes en wensen van de verschillende bewoners, zonder dat de informaliteit van het gebied verloren gaat. Modulair en flexibel van opzet met ruimte voor customization van de eigen woning binnen een robuust framework.


Programma: wonen, werken
Projectteam: Maikel Super, Maurizio Brambilla, Max Brummer
Opdrachtgever: VanWonen
Status: Conceptontwikkeling
Visualisaties: Vivid Vision